Ráj nemovitosti
Co Vás zajímá » Slovník pojmů

Slovník pojmů

  Dražba

  Aukce, dražba nebo dříve licitace je forma obchodování, při němž cena předmět není předem stanovena, ale určí se během dražby v soutěži několika nakupujících.

  Exekuce

  Exekuce spočívá ve vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele.

  Nemovitost

  Nemovitost (předmět, který není možné přemístit) je pozemek nebo stavba, spojená se zemí pevným základem. Může se jednat o byt nebo nebytový prostor tedy např. o dům, chatu, garáž, zahradu, pole, park, rybník apod.

  Pohledávka

  Pohledávka neboli dluh je právo věřitele na plnění od dlužníka. Spočívá v právu věřitele požadovat po dlužníkovi například peníze ve stanovené výši. Pohledávka může být však i nepeněžitá.

  Refinancování

  Refinancování je služba, kterou nejčastěji provozují banky a společnosti zabývající se finančními službami. Nejčastěji dochází k refinancování nevyhovujícího hypotečního nebo jiného úvěru. Jedná o poskytnutí nového úvěru klientovi za účelem umoření jeho původního dluhu u banky.

  Soudcovské a exekutorské zástavní právo

  Zástavní právo může specificky vzniknout na základě rozhodnutí soudu v rámci exekučního řízení a to jen na vlastněné nemovitosti,. Zaznamenává se též do katastru nemovitostí. Protože ale jde jen o zástavní právo, byť zřízené v rámci exekučního řízení, nelze jeho prostřednictvím přímo uspokojit pohledávku dlužníka. Teprve v případě, že dlužník zajištěnou pohledávku nesplní, je možné provést standardní výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti. Obdobně funguje i exekutorské zástavní právo.

  Umoření úvěru

  Kompletní jednorázové splacení úvěru.

  Úvěr

  Úvěr je forma návratné půjčky, tedy dočasného postoupení peněžních prostředků věřitelem dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok ve formě peněžité prémie.

  Věřitel

  Je oprávněný požadovat plnění po dlužníkovi. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužník má dluh vůči věřiteli.

  Zástava

  Předmět ponechaný jako záruka. Předmět movitý i nemovitý, který může být v případě nesplnění pohledávky zpeněžen a výtěžek získá věřitel.

  Zástavní právo

  Slouží k zajištění pohledávky pro případ, že nebude dlužníkem včas a řádně splněna. Předmětem zástavního práva je zástava.

Rychlý nezávazný kontakt

Řešíte složitou finanční situaci? Volejte ZDARMA 800 203 211 a objednejte se do bezplatné právní poradny nebo vyplňte následující formulář.

Mám:
 
 
 
 
Potřebuji:
 
 
Kontaktujte mě:

Napište číslicí výsledek příkladu: 9+5

Proč řešit Váš problém s námi?

 • Vše vyřešíme za vás.
 • Pracujeme bez poplatků předem.
 • Nabízíme bezplatnou právní poradnu