Odhad tržní ceny

Tržní ocenění nemovitosti vyjadřuje prodejní hodnotu zadané nemovitosti (bytu, domu, pozemku atd.) vztahující se k určitému datu, v dané lokalitě. Takový dokument plní svou funkci hlavně pro řešení dědického řízení a pozůstalosti nebo jako informace o momentální hodnotě nemovitosti při úvaze o jejím prodeji.

Obsah výsledného dokumentu

  • Nacionále žadatele
  • identifikace makléře nebo znalce, který ocenění vypracoval
  • datum, ke kterému se tržní ocenění vztahuje, zpravidla datum úmrtí
  • zadání úkolu a kompletní identifikace nemovitosti z listu vlastnictví (včetně čísla popisného, čísel parcel a jejich výměr)
  • kompletní popis nemovitosti (velikost, umístění v dané lokalitě, inženýrské sítě, vytápění, související pozemky)
  • podklady pro vypracování (list vlastnictví, snímek z katastrální mapy, foto mapa, fotodokumentace)
  • výpočet ceny
  • vyjádření tržní hodnoty (vzhledem ke stavu, velikosti, umístění, nabídce a poptávce v dané lokalitě)

Vypracování tohoto ocenění není finančně nákladné, pohybuje se zhruba na ¼ ceny znaleckého posudku. Svým významem však výrazně napomáhá ke spravedlivému řešení dědictví nebo správnému nastavení nejvyšší reálné prodejní ceny nemovitosti.

Neradi vypisujete kontaktní formuláře? Zavolejte nám tedy prosím na bezplatnou linku 800 203 211.

Kontaktní formulář – Odhad tržní ceny